Služby

Bělení zubů, šperk na zub

Bělení zubů provádí lékař či hygienistka na přání pacienta tehdy, je-li i po očištění zubů od zevních pigmentů a dosažení velmi dobré úrovně hygieny celkový barevný odstín zubů nevyhovující.

Vnitřní bělení zubu - provádí se u jednotlivých zubů v předních úsecích chrupu, které změnily svou barvu následkem úrazu či po endodontické léčbě.

Šperk na zub - drobný kamínek (průměr cca 1,5 mm) aplikovaný do viditelného úseku chrupu, nejčastěji na druhý horní řezák. Stejně jako bělení má čistě kosmetický efekt.

Snímací zubní náhrady

Snímací náhrady nahrazují ztracené zuby pacienta v případě, že je nemožné či nevhodné ošetření fixní (pevně nacementovanou) náhradou - můstkem.

Výhodou náhrady z "deflexu" je oproti klasické pryskyřičné zubní protéze měkkost a pružnost, pacient si na ni snadněji zvyká, je lehčí, nenese kovové prvky a proto je vysoce estetická. Díky pružnosti materiálu je riziko zlomení náhrady nižší než u běžných protéz, menší je i pravděpodobnost alergických reakcí, materiál je méně porézní a proto se náhrada snadněji udržuje.

Strojové opracování kořenových kanálků

Ošetření kořenových kanálků provádí lékař nejčastěji v případě, kdy velký zubní kaz vyvolal zánět nervově-cévního svazku. Tento svazek (lidově "nerv") vstupuje do každého zubu přes jeho kořen - kořenovými kanálky - a zajišťuje zdravou reakci zubu. Nutnost "přeléčit" (tzn. vyčistit, rozšířit a zaplnit) kořenové kanálky zubu však může nastat i jindy, například před broušením na korunku nebo po úrazu zubů.

Výhody: přesnost, rychlost a kvalita celého ošetření oproti tzv. "ruční metodě", umožňuje dobře opracovat i zahnuté kanálky.


Dentální hygiena

Profesionální čištění zubů, odstranění zubního kamene nad dásní i pod dásní a pigmentů, instruktáž a nácvik správné techniky čištění, ošetření počínající parodontitidy.

Výhody: snížení rizika vzniku zubního kazu, zpomalení či zástava parodontitidy (obojí v závislosti na dobré spolupráci ze strany pacienta), pocit dokonale hladkých zubů, zářivý úsměv.

Spolupráce s implantologem, stomatochirurgem a ortodontistou

Naše ordinace spolupracuje s implantologem a stomatochirurgem, což rozšiřuje nabídku výkonů, které našim pacientům můžeme nabídnout.

Implantologie - pomocí zubních implantátů jsme schopni nahradit chybějící zuby nebo zajistit kotvení pro snímací náhrady. Výhodou ošetření pomocí implantátů je možnost rekonstrukce chybějícího chrupu pomocí korunkových či můstkových náhrad tam, kde dříve přicházela v úvahu pouze náhrada snímatelná.

Stomatochirurgie - se zabývá především extrakcemi zubů moudrosti a zubů, které jsou natolik poškozeny, například kazem, úrazem či zánětem, že je nelze zachránit. Dále mezi běžné zákroky stomatochirurgie patří odstranění části kořenového hrotu, zubních váčků a cyst.

Ortodoncie se zabývá správným postavením zubů. Diagnostikujeme-li ortodontickou vadu (nevyhovující estetika, rotace zubů, špatné postavení zubů, nevhodný skus či traumatický nákus na nějaký zub, případně nevhodné postavení čelistí), je ortodontická léčba (rovnátka) nejlepší volbou. Předejdeme pozdějším komplikacím jako jsou obtížně spravitelné zubní kazy, větší tendence k problémům s dásněmi a parodontitidou a v některých případech i bolesti zubů. Častokrát je ortodontická léčba nejlepší variantou nápravy nevyhovující estetiky.

Bezbolestné ošetření zubního kazu

Místní znecitlivění, tzv. lokální anestezie. Injekčně aplikovaná účinná látka dočasně zabrání přenosu nervových vzruchů a tím i přenosu bolesti v místě podání. U dětí a velmi úzkostných pacientů lze předem znecitlivět i místo vpichu pomocí slizničního gelu či spreje.

Výhody: "bezbolestné vrtání"; lékař není při své práci limitován bolestivým projevem pacienta, proto se ošetření stává kvalitnější a pro pacienta mnohem pohodlnější; oboustranná psychická pohoda.


Elektrokauter

Elektrokauter - přístroj, který využívá vysokofrekvenční elektrický proud. Ve stomatologii se používá k ošetření měkkých tkání dutiny ústní (dásně, slizniční řasy, uzdičky). Největší výhoda tohoto přístroje spočívá v tom, že umožňuje lékaři provést šetrný řez, který následně nekrvácí. Díky tomu je operační pole velmi přehledné, což operatérovi výrazně usnadňuje práci a samotný výkon je proto přesnější. Pro pacienta je ošetření zcela bezbolestné, protože je před výkonem aplikována lokální anestezie. Výkon je pro pacienta velmi komfortní díky tomu, že nedochází ke krvácení do dutiny ústní. Rány se hojí lépe a s menší pooperační bolestí


Estetické výplně

Estetické výplně - lidově označované jako "bílé plomby". V současné době jsou dostatečně mechanicky odolné i pro "zadní zuby".

Výhody: estetický vzhled; dovolují lékaři přesnější modelaci jednotlivých plošek výplně; lepší vazba k tvrdým zubním tkáním, s čímž souvisí menší potřeba preparace oproti amalgámu; neomezují pacienta - lze na ně "ihned kousat". Pro ještě kvalitnější zhotovení estetické výplně používáme tzv. kofrdamovou blánu. Tato blána pomáhá udržet sucho nutné pro kvalitní zhotovení výplně. Do této elastické blány se vytvoří otvory, které poté přetáhneme přes zuby po dobu zhotovení výplní.


Fixní protetika 

Metalokeramická korunka - jak vyplývá z názvu je složena ze dvou vrstev: vnitřního kovového pláště tzv. kapny, která přesně kopíruje obroušený zubní pahýl a zajišťuje pevnost, a keramiky, která dodává korunce estetický vzhled. Je vhodná jak do předního tak i do postranního úseku chrupu.

Celokeramická korunka: z názvu vyplývá, že se jedná o výrobek z jednoho materiálu, kterým je keramika. Rozeznáváme tři typy celokeramických laboratorně zhotovených korunek: 1) CAD CAM frézovaná korunka ze zirkonového monobloku

2) zirkonová kapna je do tvaru korunky navrstvena estetickou keramikou a následně vypálena v keramické peci

3) presovaná keramika

Lékař doporučí, jaký typ korunky nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám pacienta.

Výhody: vysoká estetika daná optickými vlastnostmi keramiky, hladký povrch bez mikroporozit a s tím související barevná stálost korunek.

Overlay - z angl. over = přes, lay = vrstva. Laboratorně zhotovená náhrada chybějící části zubu přesahující kousací plošku zadních zubů. V případě menšího poškození zubu je overlay racionálnější náhrada ztráty části zubu než-li korunka. 

Estetické fasety - tenké keramické plátky fixované na přední zuby s cílem doplnit chybějící tvrdé zubní tkáně, sjednotit vzhled předních zubů a zlepšit estetiku úsměvu.


Rentgenové vyšetření

Ortopantomogram (OPG) = "velký rentgen" - snímek zachycující obě čelisti, chrup, čelistní klouby, čelistní dutiny a dutinu nosní. Ve stomatologii využíváme OPG především při diagnostice zubních kazů, cyst, retinovaných/semiretinovaných zubů, zlomenin, resorpce kosti (parodontologie), poruch temporomandibulárního kloubu.

Intraorální snímek = "malý rentgen", snímek 1-3 vedlejších zubů. Používá se při diagnostice mezizubních kazů a zubních váčků, před a po ošetření kořenových kanálků. A vždy když potřebujeme vidět detail zubu a kořene.

Tyto výkony hradí zdravotní pojišťovna.